Czy wracają do nas tylko złe rzeczy?

Karma – z sanskrytu „karman”, nazywana także „pierwszym prawem kosmosu” oznacza dosłownie: „praca”, „służba”. W buddyzmie, hinduizmie i religiach dharmicznych jest to przyczyna – rozumiana w sensie prawa przyczyny i skutku. Główna jej idea głosi, że czyny tworzą przyszłe doświadczenia i przez to każdy jest…

Dokąd idziesz?

Ludzie od zawsze mierzyli się z Quo Vadis. Dokąd idziesz?  A właściwie, to kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Te odwieczne pytania towarzyszą nam od prehistorii, aż po dzień dzisiejszy. Zadanie sobie tych pytań, jest po części integralnym elementem naszego istnienia, a znalezienie odpowiedzi, można uznać…