Czy wracają do nas tylko złe rzeczy?

Karma – z sanskrytu „karman”, nazywana także „pierwszym prawem kosmosu” oznacza dosłownie: „praca”, „służba”. W buddyzmie, hinduizmie i religiach dharmicznych jest to przyczyna – rozumiana w sensie prawa przyczyny i skutku. Główna jej idea głosi, że czyny tworzą przyszłe doświadczenia i przez to każdy jest…